מערכת שעות וסילבוסים שנה"ל תשע"ח (2017-18)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מערכות השעות ממוינות על פי מספר פרמטרים.

לחיצה על שם הקורס תוביל לכל המידע הרלוונטי (תאור הקורס, דרישות מוקדמות, שעות ומיקום, סילבוס וכו')

 

הערות וביאורים

ריכוז תאורי קורסים

לוח שנת הלימודים לתואר שני (גרפי)

לוח שנת הלימודים לתואר שנימועדי מחציות - תואר שני

סמסטר א' סמסטר ב'
מחצית ראשונה:  22/10/2017-8/12/2017 מחצית ראשונה:  4/3/2018-27/4/2018
מחצית שנייה:  10/12/2017-26/1/2018 מחצית שנייה:  29/4/2018-15/6/2018

ייתכנו שינויים ותוספות במהלך השנה. יש לעקוב ולהתעדכן אחרי השינויים באופן שוטף

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block