תכנית הלימודים תשע"ח (08) - MBA ניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • אודות התכנית

  לימודים בסמסטר א' ו-ב'

  הלימודים בסמסטר א' וב' יתקיימו בשני חצאי ימים מדי שבוע:

  • ביום א' אחר הצהרים (15:45 - 21:30)
  • וביום ו' (8:15 - 14:00)
  • קורס חובה מרוכז ב-4 ימים בימי ה' בסוף סמסטר ב' 

  כמו כן, יתכן ותתקיימנה פעילויות נוספות בימים אחרים (בחינות, בחינות מועדי ב', שיעורי השלמה, שיעורי תגבור, קורסי בחירה מאוד מרוכזים וסדנאות מרוכזות, כדוגמת סדנת הפתיחה).

   

   

  קורסים מחוץ לתכנית הלימודים

  במהלך הלימודים יוכלו התלמידים ללמוד קורסים במסגרת תכניות אחרות בפקולטה ובאוניברסיטה, בתנאי שהנהלת התכנית אישרה את הקורסים הספיציפיים, האישור יינתן פרטנית. בנדון, יהיה עליכם לפנות בתחילת סמסטר בו מתקיים הקורס לגב' לילך בוצב, האחראית בין היתר לנושא הקורסים ולנושא ועדות ההוראה. קורסים שיש להם מקבילה בתכנית שלנו יוכרו בהתאם, קורסים שאין להם מקבילה יוכרו כקורסי בחירה בלבד.

   

   

  סדנת פתיחת שנת הלימודים

  לפני תחילת שנת הלימודים הראשונים על הסטודנטים להשתתף בסדנת פתיחה בת שלושה ימים בה תחול חלוקה לצוותים, הכנה וגיבוש הכיתה.

 • קורסי חובה

  קורסי ליבה במינהל עסקים - 16 י"ס

  בקבוצה זו נכללים קורסי תשתית בתחומי מינהל עסקים. הקורסים סוקרים זוויות התבוננות מהותיות של עבודת ארגונים ודנים בפונקציות ה"קלאסיות" בניהולם. על התלמיד להשתתף בכל הקורסים המפורטים להלן:

  12642213

  התנהגות ארגונית - מיקרו   1 י"ס   

  12642411

  ניהול טכנולוגיה ומידע 1 י"ס   

  12642210

  כלכלה למינהל עסקים   2 י"ס

  12642211

  סטטיסטיקה למינהל עסקים   2 י"ס   

  12642321

  יסודות החשבונאות הפיננסית    2 י"ס   

  12642413

  ניהול השיווק   2 י"ס   

  12642322

  יסודות האסטרטגיה   1 י"ס   

  12642412

  מבוא ליצירת ערך 1 י"ס   

  12642410

   יסודות המימון   2 י"ס   

  12642212

  התנהגות ארגונית - מאקרו   1 י"ס
  12642415 אתיקה ועסקים 1  י"ס

  סה"כ 16 י"ס

  על התלמיד לסיים את חטיבת לימודי היסוד במינהל עסקים בציון ממוצע משוקלל 75 לפחות.

   

   

  קורסי חובה במינהל עסקים - 3 י"ס

  על התלמיד להשתתף בקורס הבא שהנו תשתית בתחום הניהול הספציפי לחברות שהטכנולוגיה והחדשנות הן בליבת עסקיהן:

  12643604

  מיזמים טכנולוגיים - מרעיון לביצוע 1 י"ס 

  בנוסף, תלמידים שהתקבלו ל-MBA טכנולוגיה יזמות וחדשנות, החל משנת הלימודים תשע"ח ואילך, מחוייבים להגיש פרויקט מסכם החל מהשנה השנייה ללימודיהם. על התלמיד להגיש את הפרויקט המסכם בהיקף 2 י"ס במסגרת קורס בחירה יעודי, ולכן יש לבחור לפחות אחד מהקורסים הבאים (אפשר יותר):

  12643231

  פרוייקט: דלתא- סטודיו למיזמים

  2 י"ס
  12644001

  פרוייקט: פרוייקטים- אתגרי אסטרטגיה ושיווק

  2 י"ס
  12644002

  פרוייקט: ביודיזיין- מרעיון לפרויקט

  2 י"ס
  12384001

  פרוייקט: Projects בתכנית SOFEAR

  2 י"ס

  12313722

  פרוייקט: התנסות מעשית בייעוץ אסטרטגי גלובלי GBS 2 י"ס

  סה"כ 3 י"ס

 • קורסי בחירה

  קורסי בחירה - 9 י"ס

  על התלמיד לעמוד בהצלחה בקורסי הבחירה המוצעים במסגרת התכנית, להלן רשימה:

  12643001 נושאים נבחרים ביזמות וחדשנות (כיתות אמן) 1 י"ס
  12643221 שיווק דיגיטלי 1 י"ס
  12643215 יזמות - הלכה למעשה 1 י"ס
  12643230 חדשנות מבוססת חשיבה עיצובית 1 י"ס
  12643125 ניהול מו"מ 1 י"ס
  12643218 שיווק טרנדים והשפעות חברתיות 1 י"ס
  12643025 דיני עסקים 1 י"ס
  12643402 לשים את הלקוח במרכז 1 י"ס
  12643220 היבטיים משפטיים ועסקיים בפעילותן של חברות הייטק 1 י"ס
  12643227 Digital App Characterization 1 י"ס
  12644000 מדיה, עסקים, ממשל וקפיטליזם 1 י"ס
  12643016 מנהיגות 1 י"ס
  12643240 ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'ליות 1 י"ס
  12643530 ניהול מו"פ 1 י"ס
  12643532 ניהול מוצר י"ס
  12643213 ניהול המשאב האנושי בארגונים טכנולוגיים 1 י"ס

  סה"כ 9 י"ס

 • בקשות לפטורים

  כל תלמיד רשאי להגיש בקשה לפטור מקורס על סמך לימודים קודמים. בקשה לפטור מקורס ניתן להגיש בגין קורסי ליבה ו/או חובה בלבד. ניתן להגיש בקשה לפטור רק לאחר מתן תשובה ממזכירות התכנית אשר מבצעת בדיקת פטורים אוטומטית לכל תלמיד בחודשים אוגוסט-ספטמבר לפני תחילת שנת הלימודים.

   

   

  רשימת הקורסים מהם ניתן לבקש פטור

   

  קורסי ליבה במינהל עסקים אשר היקף הפטור המקסימלי שאינו מחייב בקורס חלופי הוא 6 י"ס:

  • 12642210 כלכלה למינהל עסקים (2 י"ס)
  • 12642321 יסודות החשבונאות הפיננסית (2 י"ס)
  • 12642211 סטטיסטיקה למינהל עסקים (2 י"ס)
  • 12642411 ניהול המידע בארגון (1 י"ס)
  • 12642212 התנהגות ארגונית מאקרו (1 י"ס)
  • 12642213 התנהגות ארגונית מיקרו (1 י"ס)
  • 12642322 יסודות האסטרטגיה (1 י"ס)
  • 12642410 יסודות המימון (2 י"ס)
  • 12642412 מבוא ליצירת ערך (1 י"ס)
  • 12642413 ניהול השיווק (2 י"ס)

   

  קורסי חובה בתכנית אשר הפטור מחייב בקורס חלופי:

  • 12643211 ניהול טכנולוגיה וחדשנות (1 י"ס)
  • 12643213 ניהול המשאב האנושי בארגונים טכנולוגיים (1 י"ס)

   

    

  שימו לב!

  • בקשה לפטור כוללת טופס בקשה + סילבוסים של הקורסים שנלמדו + גיליון ציונים של התואר הראשון
  • את המסמכים הנ"ל יש לשלוח במייל: alizam@tauex.tau.ac.il
  • יש להגיש כל בקשה לפטור בנפרד (בקשה לפטור בכלכלה תוגש במייל נפרד מבקשה לפטור בסטטיסטיקה)
  • הבקשה לפטור תידון בהתאם למגבלות הפטורים החלות באוניברסיטה
  • מועמד שבקשתו לא תאושר, יחויב בהשלמת הקורס  להורדת טופס הבקשה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block