הדרכה אישית - תש"ף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

במטרה לשפר את איכות ההוראה ואת אפיקי התקשורת עם תלמידיה פועלת בפקולטה תכנית של חונכות אקדמית אישית לכל תלמיד.

מטרת החונכות האקדמית היא ליצור מסגרת של קשר בלתי אמצעי מורה/תלמיד וליווי אקדמי צמוד של איש סגל במהלך הלימודים. במסגרת זו שובצו תלמידי התואר השני בפקולטה לקבוצות הנחייה שתנוהלנה ע"י אנשי הסגל האקדמי.

 

חבר הסגל (=חונך אישי) ילווה את תלמידי הקבוצה הן בהנחייה קבוצתית והן בהנחייה ובחונכות אישית כאשר ההנחייה תכלול, בין השאר, סיוע בקביעת תכנית הלימודים ובבחירת הקורסים, סיוע בבחירת התמחות וכן פתרון בעיות נקודתיות. במסגרת החונכות יתקיימו מפגשים קבוצתיים ואישיים בתיאום מראש עם התלמידים וייקבעו ערוצי הקשר.

 

ההשתתפות במפגשי החונכות האקדמית היא חובה ותנאי להשלמת כל חובות התואר.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block