לוח בחינות סמסטר ב' תשפ"א (ממוין לפי תאריך)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block


לוח בחינות סמסטר א' - תואר שני - שנת הלימודים תשע"ב

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א  
שעה   הערה  
1231364001   דיני קניין רוחני   ד"ר רחום-טוויג עמרי   03/05/2021   09:00   בחינת בית  
1242326401   ניהול תוכנה בגישות רזות ואג'יליות   מר טרוגן דורון משה   04/05/2021   09:00    
1231232201   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר אנטלר יאיר   05/05/2021   09:00    
1231232202   אסטרטגיה למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   05/05/2021   14:30    
1231232203   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר אנטלר יאיר   05/05/2021   09:00    
1231232205   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר אנטלר יאיר   05/05/2021   09:00    
1231232206   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר אנטלר יאיר   05/05/2021   09:00    
1231232208   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר נחום נורית   05/05/2021   14:30    
1231232210   אסטרטגיה למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   05/05/2021   14:30    
1231392501   אחריות תאגידית   גב' אהרוני טליה   05/05/2021   09:00   הגשת עבודה עד 09.05.21  
1231361902   אסטרטגיה לתאגידים   פרופ' כרמלי אבי   06/05/2021   09:00   בחינת בית  
1231372501   מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית   גב' גורן ג'קי   07/05/2021   08:00   בחינת בית  
1242327102   טיפול יישומי בנתוני אנליטיקה עסקית   מר אברם אורן   09/05/2021   09:00    
1242326502   מבוא ליישומי דאטה במנהל עסקים   ד"ר מאירי רונן   11/05/2021   09:00    
1231221404   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   12/05/2021   09:00    
1231221406   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   12/05/2021   09:00    
1231221407   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר מיכאל צברי נאוה   12/05/2021   09:00    
1231365402   ניתוח אסטרטגי באמצעות אנליזה של חברות   מר רוזנברג אהוד   18/05/2021   09:00   בחינת בית  
1243301602   מנהיגות   ד"ר קליש יובל   18/05/2021   09:00    
1231337502   מימון התנהגותי   ד"ר דישטניק דוד   20/05/2021   09:00   בחינת בית  
1231365802   תורת המשחקים למנהלים   פרופ' שפיגל יוסי   24/05/2021   09:00   בחינת בית  
1231241601   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241602   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241605   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241606   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר יהב שנברגר ענבל   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241608   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר רמון גונן רוני   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231241609   מדע הנתונים למנהל עסקים   ד"ר בר-גיל שגית   22/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231336801   היבטים משפטיים בתכנון, קניין ועסקאות נדל"ן   עו"ד רותם לירון   22/06/2021   09:00    
1231221103   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   24/06/2021   14:30    
1231221111   מודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול   מר זאבי יואב   24/06/2021   14:30    
1231344101   ניהול קשרי לקוחות (CRM)   ד"ר ניצן עירית   24/06/2021   09:00    
1231334002   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   27/06/2021   09:00    
1231334003   ניהול פיננסי   פרופ' לנגברג ניסן   27/06/2021   09:00    
1243241503   אתיקה בעסקים   ד"ר ספורטא יצחק   27/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231232105   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר שרוני איתי   29/06/2021   14:30    
1231232108   דיווח כספי ובקרה בארגונים   רו"ח דנוס אבי   29/06/2021   14:30    
1231232109   דיווח כספי ובקרה בארגונים   ד"ר שרוני איתי   29/06/2021   14:30    
1231241001   ניהול המימון   ד"ר פרנקל סיון   29/06/2021   09:00    
1231241002   ניהול המימון   ד"ר פרנקל סיון   29/06/2021   09:00    
1231241006   ניהול המימון   פרופ' ליאנדרס יבגני   29/06/2021   09:00    
1231241007   ניהול המימון   פרופ' ליאנדרס יבגני   29/06/2021   09:00    
1231337601   מאג"ח להמרה ל-Convertible Arbitrage   ד"ר נוימן יגאל   30/06/2021   09:00   בחינת בית  
1231221003   כלכלת עסקים   פרופ' אטר איתי   01/07/2021   09:00    
1231221004   כלכלת עסקים   פרופ' ארד אילה   01/07/2021   09:00    
1231221011   כלכלת עסקים   מר איזדורפר עידו   01/07/2021   09:00    
1231334401   אופציות ומכשירים עתידיים   ד"ר צוקרמן רועי   01/07/2021   09:00    
1243312504   ניהול משא ומתן   ד"ר פרנק שחר   02/07/2021   08:30    
1231323401   תכנוני מס בחברות היי-טק ובחברות בינלאומיות   מר דוידוב אמיר   04/07/2021   09:00    
1231362202   ניתוח ענפים   ד"ר רפאלי יוחאי   04/07/2021   09:00    
1243311403   יחסי העסקה וארגוני עובדים   ד"ר ספורטא יצחק   04/07/2021   09:00   בחינת בית  
1231221403   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   פרופ' יחזקאל אורלי   05/07/2021   09:00    
1231221405   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר מיכאל צברי נאוה   05/07/2021   09:00    
1231221408   ניהול אנשים ומערכות - מאקרו   ד"ר מיכאל צברי נאוה   05/07/2021   09:00    
1231221410   ניהול אנשים ומע' - מאקרו   ד"ר קריל יעל   05/07/2021   09:00    
1242325701   אבטחה ולוחמת מידע בעולם אינטרנטי   ד"ר קוזלובסקי נמרוד   05/07/2021   09:00    
1231334102   תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך   ד"ר אחיעז ארי   07/07/2021   09:00    
1231232204   אסטרטגיה למנהלים   ד"ר פרסיץ דותן   08/07/2021   09:00    
1231345501   קמעונאות בעידן הדיגיטלי   מר בר שלום רונן   08/07/2021   09:00    
1242327002   מבוא לטכנולוגיות נתוני עתק   מר ביגר עדו   08/07/2021   09:00    
1231362002   אסטרטגיה תחרותית   פרופ' יחזקאל ירון   11/07/2021   09:00    
1231385601   מבוא למודלים עסקיים מבוססי בלוקצ'יין   מר קפלן משה   11/07/2021   09:00    
1231221306   ניהול אנשים ומערכות - מיקרו   ד"ר חן שושי   13/07/2021   09:00    
1231336101   ב"נ בשוקי הון - תמחור אג"ח   ד"ר גליל כורש   15/07/2021   09:00    
1242327502   כריית נתונים למנהל עסקים עם יישומים ב-r   ד"ר יהב שנברגר ענבל   19/07/2021   09:00   בחינת בית  
1231335201   ב"נ בשוקי הון - הבורסה והמסחר בני"ע   מר גולדנברג רובי
גב' הראל בן-זאב רונית  
22/07/2021   09:00    
1242327701   כריית טקסט   ד"ר יהב שנברגר ענבל   22/07/2021   09:00   בחינת בית  
1231365101   בין מנהלי עסקים לרגולטורים כלכליים   עו"ד שטרום דרור   27/07/2021   09:00    

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block