סגל התכנית - החוג לחשבונאות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

שם

התמחות

סגל אקדמי בכיר

אינהורן אתי, פרופ', רו"ח - ראש החוג לחשבונאות

חשבונאות פיננסית

אהרונסון ברק, ד"ר

חשבונאות ניהולית

אמיר אלי, פרופ', רו"ח 

חשבונאות פיננסית

בן שחר דני, ד"ר

חשבונאות פיננסית

דישטניק דוד, ד"ר, רו"ח

חשבונאות פיננסית

וייס דן, פרופ', רו"ח

חשבונאות ניהולית

ורסנו צחי, ד"ר, רו"ח

חשבונאות פיננסית

לוי שי, ד"ר, עו"ד

חשבונאות פיננסית

עמירם דן, פרופ'

חשבונאות פיננסית

פרץ משה, רו"ח

חשבונאות פיננסית

סגל ההוראה ומורים מן החוץ

אבדי יום טוב, עו"ד

מסים

אדסמן אילנית, רו"ח

מערכות מידע

אהרונוביץ שי, רו"ח

מסים

אונגר רגינה, רו"ח

ביקורת

אורבך יהודה, רו"ח

ביקורת

אטיס ארנון, רו"ח

ביקורת

ארגמן אלי, רו"ח

מסים

בורשן-ניב גלית, רו"ח

חשבונאות פיננסית

גולדברג דוד, רו"ח

חשבונאות ניהולית

גילבאי אלי, פרופ'

מסים

גרינברג גל, רו"ח

מסים

דנוס אבי, רו"ח

חשבונאות פיננסית

וולק עדי, רו"ח

מסים

ויטאן דני, רו"ח

חשבונאות פיננסית

ורשבסקי שרון, ד"ר 

משפט

זחלאקה עיקאב, עו"ד

מסים

זיכלינסקי ניר, רו"ח

ביקורת

יוסף ציפי, רו"ח

מסים

כהן יניב, רו"ח

מסים

לוי שירלי, ד"ר

משפט

סיון רוני, רו"ח

ביקורת

עדיני אלעד, רו"ח

חשבונאות פיננסית

עם-שלם רולנד, רו"ח

מסים

פיטרמן אילי, רו"ח

מסים

קופמן ניר, רו"ח

חשבונאות ניהולית

קרייניק שמואל, עו"ד

משפט

רביע דוד, ד"ר

חשבונאות ניהולית

שרוני איתי, רו"ח

מימון

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block