Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משה גד פרץ

הפקולטה לניהול ע"ש קולר סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
משה גד פרץ
טלפון פנימי: 03-6408216
טלפון חיצוני: 03-7954530
פקס: 03-7954527

מידע כללי

משה הינו חבר הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב. משה מחזיק בתואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני מוסמך בכלכלה עם התמחות בכלכלת עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

כמו כן, משה משמש כשותף וראש המחלקה המקצועית של פירמת PwC Israel – הנמנית על הרשת הבינלאומית PricewaterhouseCoopers (PwC). כחלק מתפקידיו, חבר משה במספר פורמים מקצועיים בכירים של הרשת הבינלאומית PwC.

בנוסף, מכהן משה כחבר הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (Israel Accounting Standards Board) - הגוף המקצועי שמתקין וקובע את התקינה החשבונאית בישראל.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block