Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' דנית עין-גר

מנהלת ביה"ס למנהל עסקים סגל אקדמי בכיר
פרופ' דנית עין-גר
טלפון פנימי: 03-6408084
משרד: רקנאטי, 335

מידע כללי

סיימתי תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים. עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי באוניברסיטת סטנפורד שבארה"ב. מאז אני חברת סגל בפקולטה לניהול ע"ש קולר. במהלך 2016-2017 הייתי פרופסור אורח באוניברסיטת ברקלי שבארה"ב.

המחקר שלי מתמקד בעיקר בצומת שבין אישיות ונסיבות סיטואציוניות והשפעתם המשותפת על הצריכה ועל ההתנהגות הפרו-חברתית. באופן ספציפי, אני חוקרת כיצד היבטים שונים של תקשורת שיווקית יכולים לעודד מתן תרומות לטובת נזקקים, ארגוני צדקה והחברה ככלל.

קורות חיים

תחומי מחקר

מתן תרומה, התנהגות פרו-חברתית ושליטה עצמית

פרסומים

 

 

קורסים

סמינר מחקר לדוקטורנטים בשיווק

ניהול השיווק תואר שני Executive MBA

ניהול השיווק MBA

יסודות השיווק BA

תקשורת שיווקית משולבת MBA

תקשורת שיווקית בעידן הדיגיטלית BA

התנהגות צרכנית MBA

יסודות מדעי ההתנהגות MBA

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block