ערב העיון השנתי השני לענף הביטוח

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סיכום דוחות כספיים לשנת 2016 - לקראת יישום סולבנסי 2

התקיים ביום חמישי, 20 באפריל 2017

 

תכנית הכנס

 

16:30 התכנסות וכיבוד קל
17:00 ברכות

פרופ' משה צבירן, דקאן הפקולטה לניהול

רו"ח דוד גולדברג, נשיא לשכת רואי חשבון שקדם
 
17:10 תוצאות הענף בשנת 2016 ומבט צופה סולבנסי 2 - בני גבאי, רו"ח

פירות ראשונים של סולבנסי 2 - השוואה בינלאומית - פרופ' דן וייס, רו"ח 

18:00 אורחת כבוד

חשיבותו של סולבנסי 2 לשוק הביטוח ולציבור לקוחותיו

גב' דורית סלינגר – מנהלת רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון
 
18:45 הדירקטוריון וחלוקת דיבידנד בעידן סולבנסי 2 - דר' משה ברקת, רו"ח

יישום סולבנסי 2 – השוואה בינלאומית – ערן צ'רנינסקי, רו"ח, מגדל חברה לביטוח

19:10 סיום

 

פירסומים אודות הכנס

  • אסא ששון - לקריאת המאמר בדהמרקר
     
  • רועי שטיין –  לקריאת המאמר בגלובס

 

 

 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block